Kilder

Outdoor Impact oppdateres med nye trafikktall, besøkstall på kjøpesenter og reisetall fra Ruter og Vy (prosentvis vekst i antallet togreisende) to ganger årlig.
Tallene kommer fra kollektivselskapene selv eller fra uavhengige kilder, for at undersøkelsen skal gi et så riktig og oppdatert bilde av virkeligheten som mulig.

Kjøpesenter
Last ned
Trafikktall (vei)
Last ned
Diverse kilder
Last ned
Grunnlag for digital uplift
Last ned